geologia

43-300 Bielsko - Biala ul. Topolowa 4      
tel./fax: (033) 814 37 33, 0 601 818 864      

 

 
A/ PRZYKŁADOWE DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE ORAZ GEOTECHNICZNE:
Z ZAKRESU OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I KANALIZACJI:
 
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Komorowicach.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla realizacji kanalizacji gminy Kozy wraz z pompowniami.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla realizacji kanalizacji oraz pompowni zlewni Górnego Dunajca (obejmująca 11 wsi).
 • Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji oraz pompowni w Bujakowie
 • Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji oraz pompowni w dzielnicach Rybnika (Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec)
 • Nadzór hydrogeologiczny nad pracami odwodnieniowymi części realizowanej kanalizacji w gminie Kęty. 
DLA DRÓG I WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH:
 
BIELSKO-BIAŁA
 • przebudowa węzła komunikacyjnego HULANKA.

  

  

 

 • budowa ulicy Klubowej.

  

 • budowa ulicy Andersa.
 • Armii Krajowej.
 • studium lokalizacji północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej.
OBSZAR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 • budowa drogi Ujsoły – Glinka do granicy państwa.
 
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
 
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy centrum handlowo-usługowego pomiędzy ulicą Leszczyńską i Partyzantów (wraz z Aneksem).
 • Dokumentacja geotechniczna dla budowy budynków wielrodzinnych pomiędzy ulicami Krakowską, a Lipnicką w Bielsku-Białej.
 •  
   
  B/ NADZORY GEOTECHNICZNE:
   
  • realizaja wyciągu narciarskiego ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę.
  • realizacja budowy wyciągu narciarskiego z Hali Gąsienicowej na Kasprowy Wierch.

    

  • budowa kolejki krzesełkowej na Halę Szczawiny ( Góra Pilsko) w Korbielowie.

      

  • przebudowa kolejki torowej z Zakopanego na Gubałówkę.

    

  • budowa wyciągu narciarskiego ze Szczawnicy na Górę Palenica.

     

  • budowa Państwowej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej. 
   
  C/ EKSPERTYZY GEOTECHNICZNE:
  • Ratusz w Bielsku-Białej.

   

  • urząd stanu cywilnego w Bielsku-Białej.

    

  D/ Z ZAKRESU HYDROGEOLOGII:
   
  • nadzór hydrogeologiczny nad pracami odwodnieniowymi prowadzonymi dla budowy kanalizacji miasta i gminy Kęty. 
   
  E/ Z ZAKRESU FIZJOGRAFII I EKOFIZJOGRAFII:
   
  • fizjografie dla gmin Łodygowice, Praszka, Pajęczno, Szczekociny, Koniecpol, miasto i gmina Kęty. 
   
  F/ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:
   
   
  • zakładanie sieci monitoringów dla stacji paliw płynnych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych.
  • zakładanie sieci monitoringu oraz likwidacja skutków katastrofy kolejowej cysterny oleju napędowego w Chybiu.
   
  G/ OPRACOWANIA REGIONALNE:
   
  • prognoza skutków eksploatacji górniczej na lasy w rejonie pomiędzy miastami Katowice – Tychy, Mysłowice - Mikołów
    
  H/ KARTOGRAFIA:
   
  • opracowanie mapy geologicznej w skali 1:50000 arkusz Dobrodzień wydanej przez Państwowy Instytut Geologiczny.